moa agf MyAgro
Laman Utama

   Maklumat Komoditi


Maklumat Komoditi : Ikan TambanSub Sektor : Perikanan
Kumpulan Komoditi : Tangkapan Marin
Komoditi : Ikan Tamban
Famili :
Nama Tempatan :

Tamban terdiri daripada 1 famili utama seperti perincian di bawah:

  1. Clupeidae
  2. Sardinella fimbriata (Fringescale sardinella)
  3. Dussumieria elopsoides (Slender rainbow sardine)
  4. Dussumieria acuta (Rainbow sardine)
  5. Amblygaster leiogaster (Smoothbelly sardinella)

 

Purata pendaratan adalah sebanyak 30,000 – 43,000 t.m/tahun

Bil. Maklumat Penyakit & Perosak
Bil. Kalendar
Bil. Kalkulator
Tiada Rekod Ditemui

Tamban-beluru siantan

Tamban-sisik tajam

Tamban-buluh pelangi


Pengundi