Maklumat Penyakit Perosak : Ulat Gulung Daun

Maklumat Umum

Tiada Rekod Ditemui
Simptom

Larva menggulung dan memakan daun daripada bahagian dalam sehingga berlubang-lubang
Kawalan Perosak

  • Kutip dan musnahkan daun yang bergulung atau berlipat bagi mengurangkan populasi
  • Kawalan dengan menyembur racun kimia seperti cypermethrin, deltamethrin atau cyfluthrin secara bergilir-gilir mengikut kadar yang disyorkan pada label.