Maklumat Penyakit Perosak : Pengorek Batang (Stem Borer)

Maklumat Umum

Tiada Rekod Ditemui
Simptom

  • Terdapat lubang pada batang atau ranting biasanya pada cabang.
  • Bahagian yang dimakan ditutupi oleh jaringan bebenang dan fras.
  • Serangan teruk pokok yang kecil akan mati manakala pokok yang besar akan terbantut pertumbuhannya.
Kawalan Perosak

  • Sentiasa periksa tanaman dan musnahkan perosak yang dijumpai.
  • Buat pangkasan pengudaraan untuk mengelak pertumbuhan ranting terlalu banyak.
  • Jaga kebersihan kawasan ladang.