moa agf MyAgro
Laman Utama

   Maklumat Penyakit & Perosak


Maklumat Penyakit & Perosak : Hawar Bebenang Putih (White Thread Blight)

Bil. Maklumat Komoditi
1 Rambutan


Penyakit & Perosak : Hawar Bebenang Putih (White Thread Blight)
Sub Sektor : Tanaman
Komoditi : Rambutan

Tiada Rekod DitemuiBil. Kalendar
Bil. Kalkulator
Tiada Rekod Ditemui
Tiada Rekod Ditemui

Pengundi