moa agf MyAgro
Laman Utama

   Maklumat Penyakit & Perosak


Maklumat Penyakit & Perosak : Spiral nematode Helicotylenchus sp.

Bil. Maklumat Komoditi
1 Terung


Penyakit & Perosak : Spiral nematode Helicotylenchus sp.
Sub Sektor : Tanaman
Komoditi : Terung

   
   Bil. Kalkulator
Tiada Rekod Ditemui
Tiada Rekod Ditemui

Pengundi