moa agf MyAgro
Laman Utama

   Maklumat Penyakit & Perosak


Maklumat Penyakit & Perosak : Jelaga Hitam dan Kulapuk Hitam (Sooty Mould, Black Mildew)

Bil. Maklumat Komoditi
1 Rambutan


Penyakit & Perosak : Jelaga Hitam dan Kulapuk Hitam (Sooty Mould, Black Mildew)
Sub Sektor : Tanaman
Komoditi : Rambutan

Tiada Rekod Ditemui



Bil. Kalendar
Bil. Kalkulator
Tiada Rekod Ditemui
Tiada Rekod Ditemui

Pengundi