moa agf MyAgro
Laman Utama

   Maklumat Penyakit & Perosak


Maklumat Penyakit & Perosak : Pengorek Buah (Shoot and Fruit Borer)

Bil. Maklumat Komoditi
1 Rambutan


Penyakit & Perosak : Pengorek Buah (Shoot and Fruit Borer)
Sub Sektor : Tanaman
Komoditi : Rambutan

Tiada Rekod DitemuiBil. Kalendar
Bil. Kalkulator
Tiada Rekod Ditemui
Tiada Rekod Ditemui

Pengundi