moa agf MyAgro
Laman Utama

   Maklumat Penyakit & Perosak


Maklumat Penyakit & Perosak : Ulat Pengorek Buah (Cotton Bollworm) Helicoverpa armigera

Bil. Maklumat Komoditi
1 Kobis


Penyakit & Perosak : Ulat Pengorek Buah (Cotton Bollworm) Helicoverpa armigera
Sub Sektor : Tanaman
Komoditi : Kobis

Tiada Rekod DitemuiBil. Kalendar
Bil. Kalkulator
Tiada Rekod Ditemui
Tiada Rekod Ditemui

Pengundi